Oppslagsløsning – Live Search

Live Search er en oppslag og søketjeneste der dere kan gjøre 1:1 søk etter informasjon direkte mot Data Factorys database.
Integrer vår oppslagsløsning i dine systemer for å sikre korrekte og tilstrekkelige data, fra registrering til anvendelse i alle dine forretningsprosesser.

Eksempler på søk og data i retur:

  • Søk med telefonnummer og få navn og adresse i retur.
  • Søk med navn og f.dato og få rolleinfo, telefonnummer og adresse i retur.
  • Søker med Registreringsnummer og få eiers/leasers navn og adresse, samt mer informasjon om bilen i retur (dato for neste eu kontroll, importert eller ikke, tekniske data mm)
  • Søk med org.nummer å få relevant selskapsinfo i retur
  • Live Search kan brukes til enkle oppslag via vårt UX eller det kan integreres direkte inn i et saksbehandlingssystem.

Live Search brukes i registreringsløsninger for identifisering og registrering av nye kunder. Gjennom å integrere en slik løsning vil det lette registrerings- og søksprosesser hvor dere må samle inn korrekte data samt at det gir lav kundefriksjon ved etablering av et kundeforhold.