Om Data Factory

Data Factory AS ble etablert i 2016, med operativ drift fra 2018. Bakgrunn for etableringen var og er en ambisjon om å understøtte den digitaliseringen som påvirker oss alle – samfunn, bedrifter og individer – ved hjelp av data som er kvalitetssikret, komplettert og gjort tilgjengelig enkelt og effektivt.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye, enklere, mere effektive og bedre tjenester. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og bidrar til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

En forutsetning for digitalisering er tilgang til data. En forutsetning for vellykket digitalisering er at dataene er korrekte, komplette, tilgjengelige og forståtte.

Data Factory ble etablert for å kunne være en sparringspartner, bidragsyter og katalysator i den pågående og akselererende digitaliseringen av samfunn og næringsliv. Gjennom vårt fokus på og kompetanse rundt data, databehandling og bruk av data ønsker vi ved hjelp av vår dataplattform, våre produkter og våre medarbeidere å være en betydelig bidragsyter, og utgjøre en forskjell, i forhold til om en digitaliseringsprosess lykkes eller mislykkes.

Basert på tilgangen til åpne data, vår årelange erfaring rundt bruk av data og observasjoner av virksomheters innsamling, forvaltning og anvendelse av data, har vi i Data Factory derfor utviklet en felles lidenskap og visjon:

SAMMEN SKAPER VI VERDI AV DATA

Data Factory er delvis eiet av Posten via Y3 gruppen, og delvis eiet av de ansatte. I dag består selskapet av 21 engasjerte, motiverte og kompetente medarbeidere.

I Data Factory har vi et sterkt fokus på internkontroll og datasikkerhet. Alle våre relevante rutiner er vurdert og godkjent av PWC ut fra ISAE 3000, og PWC gjennomfører en årlig revidering i forhold til at rutinene etterleves.

Vi bruker Mnemonic på å teste og monitorere oss på datasikkerhet og til opplæring, og har hele tiden et sterkt fokus på dette internt i selskapet.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye, enklere, mere effektive og bedre tjenester. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og bidrar til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

En forutsetning for digitalisering er tilgang til data. En forutsetning for vellykket digitalisering er at dataene er korrekte, komplette, tilgjengelige og forståtte.

Data Factory ble etablert for å kunne være en sparringspartner, bidragsyter og katalysator i den pågående og akselererende digitaliseringen av samfunn og næringsliv. Gjennom vårt fokus på og kompetanse rundt data, databehandling og bruk av data ønsker vi ved hjelp av vår dataplattform, våre produkter og våre medarbeidere å være en betydelig bidragsyter, og utgjøre en forskjell, i forhold til om en digitaliseringsprosess lykkes eller mislykkes.

Basert på tilgangen til åpne data, vår årelange erfaring rundt bruk av data og observasjoner av virksomheters innsamling, forvaltning og anvendelse av data, har vi i Data Factory derfor utviklet en felles lidenskap og visjon:

SAMMEN SKAPER VI VERDI AV DATA

Data Factory er delvis eiet av Posten via Y3 gruppen, og delvis eiet av de ansatte. I dag består selskapet av 21 engasjerte, motiverte og kompetente medarbeidere.

I Data Factory har vi et sterkt fokus på internkontroll og datasikkerhet. Alle våre relevante rutiner er vurdert og godkjent av PWC ut fra ISAE 3000, og PWC gjennomfører en årlig revidering i forhold til at rutinene etterleves.

Vi bruker Mnemonic på å teste og monitorere oss på datasikkerhet og til opplæring, og har hele tiden et sterkt fokus på dette internt i selskapet.

Vi tar data på alvor

Konkurranseutjevnende

For mange virksomheter vil automatisering og forbedring oppleves som svært krevende. Automatisering og bruk av data på en riktig måte krever teknologiske, juridiske og økonomiske ressurser. Dette krever kompetanse om de respektive data domenene hver enkelt åpen kilde representerer. Vår erfaring er at dette oppleves som en betydelig utfordring for mange virksomheter som ønsker å ta i bruk åpne offentlige data i tillegg til egne data.

Med Data Factorys kompetanse og produkter tar vi derfor en aktiv rolle i å konkurranseutjevne forholdet mellom resurs -svake/-sterke virksomheter som ønsker å ta denne type data i bruk for å effektivisere sine forretningsprosesser.

Informasjonssikkerhet

En av de største hindringene for den digitale utviklingen i Norge er at det er for lav kompetanse innenfor fagområdet informasjonssikkerhet, og hvordan digitale tjenester kan innebære en sikkerhetsrisiko. Data Factory vil som databehandler ta ned denne sikkerhetsrisikoen med å tilby markedet produkter som transporterer, kobler, verifiserer, korrigerer, endrer, minimerer og lagrer data sikkert og lovlig.

Data Factory sin rolle vil være å legge til rette for at virksomheter som ønsker å anvende åpne kilder kan gjøre dette i visshet om, at dette gjøres med høy grad av sikkerhet for at data blir behandlet korrekt i et sikkert miljø og at den registrertes personvern blir ivaretatt på en best mulig måte.

Kostnadseffektivt

For mange virksomheter vil det av flere grunner være for krevende å anvende data fra åpne kilder. Data Factory vil med sitt tilbud av tjenester kunne tilby alle typer virksomheter tilgang til de fleste åpne data kilder basert på formålet virksomhetene skal anvende data til – «one stop shopping». Virksomheter vil få en enkel, rask (kort ledetid) og sikker tilgang til data og opplysninger av høy kvalitet – gjerne ved bruk av API. Dette vil for virksomheter oppleves som en meget kostnadseffektiv metode for å få tilgang til data på.

Kvalitet inn – kvalitet ut

Til slutt men ikke minst vil Data Factory hjelpe virksomheter med å optimalisere kvaliteten på de data som virksomheten allerede lagrer, slik at det tilfredsstiller de krav som person­vern­loven, person­forordningen og markedsførings­loven setter, før de anvendes. Dette gjøres blant annet ved kunnskapen Data Factory har om datakildenes innbyrdes kvalitet ift. anvendelse.

Personvern i våre gener

For Data Factorys virksomhet er det helt grunnleggende og utøve stor respekt for den registrerte ved å vise til transparens, sikkerhet og integritet i hvordan vi behandler og anvender data.