Sammen skaper vi verdi av data

Vi samler inn, bearbeider, kvalitetssikrer, tilrettelegger og tilgjengeliggjør data. Slik at du kan fokusere på det du er best til – skape maksimal verdi av dine data. Kvalitet inn, kvalitet ut.

Våre tjenester

Live Update

Oppdater dine data når du trenger det. Sikre korrekte og oppdaterte data på rett sted til rett tid med vår helautomatiske vaskeløsning.

Med LIVE Update integrert i dine fagsystemer, kan du strømme dine kundedata inn for live vask på vår maskinlæringsplattform. Vi identifiserer og oppdaterer dataene mot vår databrønn, Sarepta. Resultatet er korrekte, verdiøkte data strømmet direkte tilbake til deg, der du trenger det – når du trenger det.

Live Monitor

Få signal når endring oppstår. Vi varsler om endringer på dine, relevante objektdata. Du styrer hvilke objekter vi skal følge med på.

Få innsikt ved å koble på eksakte og statistiske metadata, med tilgangskontroll i henhold til behandlingsgrunnlag. Med LIVE Monitor sikrer du optimalt grunnlag for videre arbeidet med rekruttering, forvaltning og gjenvinning av dine kunder.

Live Search

Integrert søk og oppslag. Gjør live oppslag og søk direkte i vår databrønn, Sarepta.

Integrer vår oppslagsløsning i alle dine systemer for å sikre korrekte og tilstrekkelige data, fra registrering til anvendelse i alle dine forretningsprosesser.

Live Insight

Få fullt innsyn og kontroll på alle lagrede kundedata. GDPR-kompatibel med innsyn og transparens.

Med vår generiske innsynsløsning kan du enkelt styre anvendelse, oppbevaring og portering av data. Gi dine kunder trygghet med innebygget personvern i alle dine fagsystemer og forretningsprosesser. Ta kontakt med oss om dette kan være noe for din bedrift så bistår vi i utvikling og muligheter basert på Data Factory sin egen innsynsløsning.

Value Targeting

Målrettet kampanjestyring. Finn nye, lønnsomme kunder i Norges mest omfangsrike prospektunivers.

Velg rett målgruppe for ditt budskap med innsikt fra våre adresse- og analysetjenester. Sikre det første steget i kundeprosessen, med målrettet rekruttering, basert på korrekte og tilstrekkelige data.

Rådgivning

Alle vår ansatte er trygge og kompetente rundt bruk av data og hvordan data kan skape verdi for deg. Vi veileder deg gjerne!

Ta kontakt med en av våre medarbeidere så veileder vi deg i hvordan du kan skape verdi av dine data – og da gjerne sammen med våre data og våre tjenester. Sammen skaper vi verdi av data!

Om fabrikken

Data Factory AS ble etablert i 2016 med intensjonen om å gjøre kvalitetsdata mer tilgjengelig for alle virksomheter. Vi mener, at i den pågående og akselererende digitaliseringen av samfunnet, er kvalitetsdata selve essensen for å kunne utnytte de nye mulighetene.

Digitalisering og automatisering av prosesser krever tilgang til data; store mengder og alle former for data, opplysninger og informasjon. Desto bedre kvalitet på dataene beslutningene baserer seg på, desto større gevinst vil digitaliseringen gi både for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester. Tjenester som er enkle å bruke samtidig som de er effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og bidrar til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Den teknologiske utviklingen og anvendelse av teknologi har gjennom de siste årene skutt fart i produksjon og tilgang på data og opplysninger. Data som produseres og lagres kan raskt bli lite verdifull, og heller en betydelig kostnadsbærer og risiko for virksomheten, dersom dataene ikke vedlikeholdes, anvendes og sikres tilstrekkelig.

Data Factory ble derfor etablert for å kunne være en sparringspartner, bidragsyter og katalysator i den pågående og akselererende digitaliseringen av samfunnet. Gjennom vår kompetanse og våre tjenester for bruk av data, kan og ønsker vi å være en betydelig bidragsyter, og utgjøre en forskjell i forhold til om utviklingen lykkes eller mislykkes.

Basert på tilgangen til åpne data, vår årelang erfaring rundt bruk av data og observasjoner av virksomheters innsamling, forvaltning og anvendelse av data, har vi i Data Factory derfor utviklet en felles lidenskap og visjon:

Sammen skaper vi verdi av data

For å realisere denne visjonen tar Data Factory en aktiv rolle i næringslivet hvor vi bidrar med vår kompetanse og våre produkter for å bistå våre kunder med å samle inn, behandle, koble, vedlikeholde og tilføre data med høy grad av presisjon og sikkerhet.

Vår erfaring er at tilgang til og bruk av både egne og offentlig tilgjengelige data er helt avgjørende for å møte dagens og fremtidens konkurranse. De aller fleste av våre kunder er i en situasjon hvor bransjen de tilhører befinner seg i et paradigmeskifte, ettersom tjenester/produkter de tilbyr digitaliseres fullt eller delvis.

Data Factory sin rolle er å bistå våre kunder med å forbedre eller gjøre sine produkter/tjenester eller prosesser, mer kostnadseffektive gjennom å anvende og automatisere bruken av relevante tilgjengelige data. Dette kan være egne data eller offentlig tilgjengelige data.

Samarbeidspartnere

Vi tar data på alvor

Konkurranseutjevnende

For mange virksomheter vil automatisering og forbedring oppleves som svært krevende. Automatisering og bruk av data på en riktig måte krever teknologiske, juridiske og økonomiske ressurser. Dette krever kompetanse om de respektive data domenene hver enkelt åpen kilde representerer. Vår erfaring er at dette oppleves som en betydelig utfordring for mange virksomheter som ønsker å ta i bruk åpne offentlige data i tillegg til egne data.

Med Data Factorys kompetanse og produkter tar vi derfor en aktiv rolle i å konkurranseutjevne forholdet mellom resurs -svake/-sterke virksomheter som ønsker å ta denne type data i bruk for å effektivisere sine forretningsprosesser.

Informasjonssikkerhet

En av de største hindringene for den digitale utviklingen i Norge er at det er for lav kompetanse innenfor fagområdet informasjonssikkerhet, og hvordan digitale tjenester kan innebære en sikkerhetsrisiko. Data Factory vil som databehandler ta ned denne sikkerhetsrisikoen med å tilby markedet produkter som transporterer, kobler, verifiserer, korrigerer, endrer, minimerer og lagrer data sikkert og lovlig.

Data Factory sin rolle vil være å legge til rette for at virksomheter som ønsker å anvende åpne kilder kan gjøre dette i visshet om, at dette gjøres med høy grad av sikkerhet for at data blir behandlet korrekt i et sikkert miljø og at den registrertes personvern blir ivaretatt på en best mulig måte.

Kostnadseffektivt

For mange virksomheter vil det av flere grunner være for krevende å anvende data fra åpne kilder. Data Factory vil med sitt tilbud av tjenester kunne tilby alle typer virksomheter tilgang til de fleste åpne data kilder basert på formålet virksomhetene skal anvende data til – «one stop shopping». Virksomheter vil få en enkel, rask (kort ledetid) og sikker tilgang til data og opplysninger av høy kvalitet – gjerne ved bruk av API. Dette vil for virksomheter oppleves som en meget kostnadseffektiv metode for å få tilgang til data på.

Kvalitet inn – kvalitet ut

Til slutt men ikke minst vil Data Factory hjelpe virksomheter med å optimalisere kvaliteten på de data som virksomheten allerede lagrer, slik at det tilfredsstiller de krav som person­vern­loven, person­forordningen og markedsførings­loven setter, før de anvendes. Dette gjøres blant annet ved kunnskapen Data Factory har om datakildenes innbyrdes kvalitet ift. anvendelse.

Personvern i våre gener

For Data Factorys virksomhet er det helt grunnleggende og utøve stor respekt for den registrerte ved å vise til transparens, sikkerhet og integritet i hvordan vi behandler og anvender data.

Fabrikkarbeiderne

Salg

Eivind Kjeilen

Salg

eivind.kjeilen@datafactory.no
+47 990 03 800

Send e-post

Jørgen Berner

Salg

jorgen.berner@datafactory.no
+47 918 71 668

Send e-post

Pål Oskar Abrahamsen

Salg

pal.oskar.abrahamsen@datafactory.no
+47 934 28 751

Send e-post

Therese Hofft Stuen

Salg

therese.hofft.stuen@datafactory.no
+47 474 17 710

Send e-post

Marianne Skaret

Salg

marianne.skaret@datafactory.no
+47 480 06 493

Send e-post

Paal Skjellum

Salg

paal.skjellum@datafactory.no
+47 920 15 893

Send e-post

Utvikling

Per Schjetne

Utvikling

per.schjetne@datafactory.no
+47 954 06 786

Send e-post

Erik Konttorp

Utvikling

erik.konttorp@datafactory.no
+47 934 28 736

Send e-post

Heidi Omberg

Utvikling

heidi.omberg@datafactory.no
+47 942 15 000

Send e-post

Andreas Kongelstad

Utvikling

andreas.kongelstad@datafactory.no
+47 979 72 020

Send e-post

Ørjan Nymoen

Utvikling

orjan.nymoen@datafactory.no
+47 934 28 765

Send e-post

Øyvind Bjørnelykke

Utvikling

oyvind.bjornelykke@datafactory.no
+47 906 85 105

Send e-post

Egil Nygaard

Utvikling

egil.nygaard@datafactory.no
+47 909 66 833

Send e-post

Tushar Thakkar

Utvikling

tushar.thakkar@datafactory.no
+47 96 01 41 71

Send e-post

Tomas E. Bjørdal

Utvikling

tomas.bjordal@datafactory.no
+47 47 75 12 19

Send e-post

Espen Straumsnes

Utvikling

espen.straumsnes@datafactory.no
+47 900 48 446

Send e-post

Constantin Jung

Utvikling

constantin.jung@datafactory.no
+47 958 21 013

Send e-post

Administrasjon

Jon Christian Amble

Daglig leder

jon.christian.amble@datafactory.no
+47 901 61 310

Send e-post

Therese Fevang

Jurist

therese.fevang@datafactory.no
+47 952 95 744

Send e-post

Eskil Aarthun

Personvernombud

eskil.aarthun@datafactory.no
+47 922 27 078

Send e-post

Hva med deg?

Vi er alltid nysgjerrige på nye talenter. Send en åpen søknad med CV til jon.christian.amble@datafactory.no.

Send e-post

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål til Data Factory om våre produkter eller annet, hjelper vi deg gjerne. Send gjerne to ord om hva det gjelder, så kontakter vi deg så fort vi kan. Skal du på besøk? Da finner du oss på Youngstorget.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Data Factory AS

Youngstorget 3, 0181 Oslo
Inngang Pløens gate

Vis i kart

Postadresse

Data Factory AS
Youngstorget 3
0181 Oslo

Jon Christian Amble

Daglig leder

+47 901 61 310