Sammen skaper vi verdi av data

Vi samler inn, bearbeider, korrigerer og tilgjengeliggjør data. Slik at du kan fokusere på det du er best til – skape maksimal verdi av dine data. Kvalitet inn, kvalitet ut.

Våre tjenester

Våre tjenester

Live Update

Oppdater dine data når du trenger det. Sikre korrekte og oppdaterte data på rett sted til rett tid med vår helautomatiske vaskeløsning.

Med LIVE Update integrert i dine fagsystemer, kan du strømme dine kundedata inn for live vask på vår maskinlæringsplattform. Vi identifiserer og oppdaterer dataene mot vår databrønn, Sarepta. Resultatet er korrekte, verdiøkte data strømmet direkte tilbake til deg, der du trenger det – når du trenger det.

Live Monitor

Få signal når endring oppstår. Vi varsler om endringer på dine, relevante objektdata. Du styrer hvilke objekter vi skal følge med på.

Få innsikt ved å koble på eksakte og statistiske metadata, med tilgangskontroll i henhold til behandlingsgrunnlag. Med LIVE Monitor sikrer du optimalt grunnlag for videre arbeidet med rekruttering, forvaltning og gjenvinning av dine kunder.

Live Search

Integrert søk og oppslag. Gjør live oppslag og søk direkte i vår databrønn, Sarepta.

Integrer vår oppslagsløsning i alle dine systemer for å sikre korrekte og tilstrekkelige data, fra registrering til anvendelse i alle dine forretningsprosesser.

Kommer 2019

Live Insight

Få fullt innsyn og kontroll på alle lagrede kundedata. GDPR-kompatibel med innsyn og transparens.

Med vår generiske innsynsløsning kan du enkelt styre anvendelse, oppbevaring og portering av data. Gi dine kunder trygghet med innebygget personvern i alle dine fagsystemer og forretningsprosesser.

Value Targeting

Målrettet kampanjestyring. Finn nye, lønnsomme kunder i Norges mest omfangsrike prospektunivers.

Velg rett målgruppe for ditt budskap med innsikt fra våre adresse- og analysetjenester. Sikre det første steget i kundeprosessen, med målrettet rekruttering, basert på korrekte og tilstrekkelige data.

Om fabrikken

Data Factory AS ble etablert i 2016 med intensjonen om å gjøre kvalitetsdata mer tilgjengelig for alle i den pågående og akselererende digitaliseringen av samfunnet.

Digitalisering og automatisering av prosesser krever tilgang til data; gjerne store mengder og alle former for data, opplysninger og informasjon. Desto bedre data beslutninger baserer seg på, desto større gevinst vil digitaliseringen gi både for den enkelte bedrift og for samfunnet som helhet.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke samtidig som de er effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og bidrar til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Den teknologiske utviklingen og anvendelse av teknologi har gjennom de siste årene skutt fart i produksjon og tilgang på data og opplysninger. Data som produseres og lagres kan bli lite verdifull og heller en betydelig kostnadsbærer og risiko for virksomheten, dersom dataene ikke vedlikeholdes, anvendes og sikres tilstrekkelig.

Data Factory ble derfor etablert for å kunne være en sparringspartner, bidragsyter og katalysator i den pågående og akselererende digitaliseringen av samfunnet. Vi ser at gjennom vår kompetanse og våre tjenester for bruk av data kan vi være en betydelig bidragsyter og utgjør en forskjell i forhold til det å lykkes eller ikke lykkes.

Basert på tilgang av åpne data, vår årelang erfaring rundt bruk av data og observasjoner av virksomheters innsamling, forvaltning og anvendelse av data har vi i Data Factory derfor utviklet en felles lidenskap og visjon:

Sammen skaper vi verdi av data

For å realisere denne visjonen har Data Factory tatt en aktiv rolle i næringslivet hvor vi kan bidra med vår kompetanse og våre produkter for å bistå våre kunder med å samle inn, behandle, koble, vedlikeholde og tilføre data med høy grad av presisjon og sikkerhet.

Vår erfaring er at tilgang på og bruk av både egne og offentlig tilgjengelige data er helt avgjørende får å møte dagens og fremtidens konkurranse. De aller fleste av våre kunder er i en situasjon hvor bransjen de tilhører befinner seg i et paradigmeskifte, ettersom tjenester/produkter de produserer digitaliseres fullt eller delvis.

Data Factorys rolle er å bistå våre kunder med å forbedre eller gjøre sine produkter/tjenester eller prosesser mer kostnadseffektive gjennom å anvende og automatisere bruken av relevante tilgjengelige data. Det kan være egne data eller offentlig tilgjengelige data.

Samarbeidspartnere

Vi tar data på alvor

Konkurranseutjevnende

For mange virksomheter vil automatisering og forbedring oppleves som svært krevende. Automatisering og bruk av data på en riktig måte krever teknologiske, juridiske og økonomiske ressurser. Dette krever kompetanse om de respektive data domenene hver enkelt åpen kilde representerer. Vår erfaring er at dette oppleves som en betydelig utfordring for mange virksomheter som ønsker å ta i bruk åpne offentlige data i tillegg til egne data.

Med Data Factorys kompetanse og produkter tar vi derfor en aktiv rolle i å konkurranseutjevne forholdet mellom resurs -svake/-sterke virksomheter som ønsker å ta denne type data i bruk for å effektivisere sine forretningsprosesser.

Informasjonssikkerhet

En av de største hindringene for den digitale utviklingen i Norge er at det er for lav kompetanse innenfor fagområdet informasjonssikkerhet, og hvordan digitale tjenester kan innebære en sikkerhetsrisiko. Data Factory vil som databehandler ta ned denne sikkerhetsrisikoen med å tilby markedet produkter som transporterer, kobler, verifiserer, korrigerer, endrer, minimerer og lagrer data sikkert og lovlig.

Data Factory sin rolle vil være å legge til rette for at virksomheter som ønsker å anvende åpne kilder kan gjøre dette i visshet om, at dette gjøres med høy grad av sikkerhet for at data blir behandlet korrekt i et sikkert miljø og at den registrertes personvern blir ivaretatt på en best mulig måte.

Kostnadseffektivt

For mange virksomheter vil det av flere grunner være for krevende å anvende data fra åpne kilder. Data Factory vil med sitt tilbud av tjenester kunne tilby alle typer virksomheter tilgang til de fleste åpne data kilder basert på formålet virksomhetene skal anvende data til – «one stop shopping». Virksomheter vil få en enkel, rask (kort ledetid) og sikker tilgang til data og opplysninger av høy kvalitet – gjerne ved bruk av API. Dette vil for virksomheter oppleves som en meget kostnadseffektiv metode for å få tilgang til data på.

Kvalitet inn – kvalitet ut

Til slutt men ikke minst vil Data Factory hjelpe virksomheter med å optimalisere kvaliteten på de data som virksomheten allerede lagrer, slik at det tilfredsstiller de krav som person­vern­loven, person­forordningen og markedsførings­loven setter, før de anvendes. Dette gjøres blant annet ved kunnskapen Data Factory har om datakildenes innbyrdes kvalitet ift. anvendelse.

Personvern i våre gener

For Data Factorys virksomhet er det helt grunnleggende og utøve stor respekt for den registrerte ved å vise til transparens, sikkerhet og integritet i hvordan vi behandler og anvender data.

Fabrikkarbeiderne

Salg

Eivind Kjeilen

Salg

eivind.kjeilen@datafactory.no
+47 990 03 800

Ring
Send e-post

Jørgen Berner

Salg

jorgen.berner@datafactory.no
+47 918 71 668

Ring
Send e-post

Pål Oskar Abrahamsen

Salg

pal.oskar.abrahamsen@datafactory.no
+47 934 28 751

Ring
Send e-post

Jens Solberg

Salg

jens.solberg@datafactory.no
+47 934 28 754

Ring
Send e-post

Therese Hofft Stuen

Salg

therese.hofft.stuen@datafactory.no
+47 474 17 710

Ring
Send e-post

Marianne Skaret

Salg

marianne.skaret@datafactory.no
+47 480 06 493

Ring
Send e-post

Utvikling

Per Schjetne

Utvikling

per.schjetne@datafactory.no
+47 954 06 786

Ring
Send e-post

Erik Konttorp

Utvikling

erik.konttorp@datafactory.no
+47 934 28 736

Ring
Send e-post

Heidi Omberg

Utvikling

heidi.omberg@datafactory.no
+47 942 15 000

Ring
Send e-post

Andreas Kongelstad

Utvikling

andreas.kongelstad@datafactory.no
+47 979 72 020

Ring
Send e-post

Ørjan Nymoen

Utvikling

orjan.nymoen@datafactory.no
+47 934 28 765

Ring
Send e-post

Øyvind Bjørnelykke

Utvikling

oyvind.bjornelykke@datafactory.no
+47 906 85 105

Ring
Send e-post

Egil Nygaard

Utvikling

egil.nygaard@datafactory.no
+47 909 66 833

Ring
Send e-post

Administrasjon

Jon Christian Amble

Fabrikksjef

jon.christian.amble@datafactory.no
+47 901 61 310

Ring
Send e-post

Therese Fevang

Jurist

therese.fevang@datafactory.no
+47 952 95 744

Ring
Send e-post

Eskil Aarthun

Personvernombud

eskil.aarthun@datafactory.no
+47 922 27 078

Ring
Send e-post

Hva med deg?

Vi er alltid nysgjerrige på nye talenter. Send en åpen søknad med CV til jon.christian.amble@datafactory.no.

Send e-post

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål til Data Factory om våre produkter eller annet, hjelper vi deg gjerne. Send gjerne to ord om hva det gjelder, så kontakter vi deg så fort vi kan. Skal du på besøk? Da finner du oss på Skøyen – snart Youngstorget.

Data Factory AS

c/o Netlife Dialog AS
Drammensveien 145 A
0277 Oslo

Vis i kart

Med kollektivtransport går du av på Skøyen eller Thune, så er vi ca. fem minutter unna.

Jon Christian Amble

Fabrikksjef

+47 901 61 310