SAMMEN SKAPER VI

VERDI AV DATA

Vi samler inn, bearbeider, kvalitetssikrer, tilrettelegger og tilgjengeliggjør data. Slik at du kan fokusere på det du er best til – skape maksimal verdi av dine data.

SAMMEN SKAPER VI

VERDI AV DATA

Vi samler inn, bearbeider, kvalitetssikrer, tilrettelegger og tilgjengeliggjør data.
Slik at du kan fokusere på det du er best til – skape maksimal verdi av dine data.

Nysgjerrig på om vi er rette partneren for deg?

Kontakt oss for en gratis analyse av dine data

Analysen gir dere en rapport som beskriver og kvantifiserer hvilke data vi kan; verifisere som korrekte, tilføre der dere mangler og mulige endringer som kan være relevant å utføre.

Dere får også innsikt i hvordan kundene deres ser ut sett opp mot populasjonen ift. demografi, økonomi m.m.

"*" obligatorisk felt

Hva kundene våre sier

Alexander Løvheim
Nordic List Manager
Fortum Consumer Solutions

Vi stiller store krav til våre leverandører, og har som målsetning å kun jobbe med de beste. Med tjenester fra Data Factory er vi stolte av å kunne levere noe bransjens smarteste teknologi innen datadrevne markedsaktiviteter. Med sin forretningsforståelse og vilje til å levere skiller Data Factory seg ut fra sine konkurrenter på en særdeles imponerende måte.

Jannicke Nedregotten Hansen
Fagsjef Prospektering
Tryg

Med en travel hverdag og et stort og komplekst dataunivers er det utrolig viktig for meg å kunne stole 100% på de fagpersoner jeg involverer i Tryg sine prosesser. Jeg er veldig fornøyd med den bredde og dybde DataFactory har i kompetansen sin – de er gode rådgivere samtidig som de raskt og effektivt snur seg og blir operative når det trengs. Som kunde opplever jeg at de forstår problemstillingene våre, leverer det vi har ønsket  og ofte forbedrer leveransen med profesjonelle verdiøkende innspill. Vi i Tryg har jobbet sammen med teamet hos DataFactory siden 2018 og gleder oss til videre samarbeid.

Cecilie Matheson
Kundestrategier
Rocs

Rocket Science of Marketing drifter kundesystemer som sørger for at kommunikasjonen mellom våre kunder og deres kunder er korrekt, med hensyn til innhold og timing.
Ut av denne kommunikasjonen kommer mye innsikt om kundeadferd, kjøpemønstre, etterspørsel mm. Denne innsikten gir høy verdi, og beriket med 3. parts data fra Data Factory heves verdien ytterligere. Takket være Data Factory kan vi kle på Innsikt som gjør at våre kunder forstår sine sluttkunder fullt ut. Slike data er viktigere enn noen gang for å kunne være relevant.
ROCS + Data Factory = Langsiktige og konstruktive kundeforhold

Vi stiller store krav til våre leverandører, og har som målsetning å kun jobbe med de beste. Med tjenester fra Data Factory er vi stolte av å kunne levere noe bransjens smarteste teknologi innen datadrevne markedsaktiviteter. Med sin forretningsforståelse og vilje til å levere skiller Data Factory seg ut fra sine konkurrenter på en særdeles imponerende måte.

Alexander Løvheim, Nordic List Manager

Med en travel hverdag og et stort og komplekst dataunivers er det utrolig viktig for meg å kunne stole 100% på de fagpersoner jeg involverer i Tryg sine prosesser.

Jeg er veldig fornøyd med den bredde og dybde DataFactory har i kompetansen sin – de er gode rådgivere samtidig som de raskt og effektivt snur seg og blir operative når det trengs.

Som kunde opplever jeg at de forstår problemstillingene våre, leverer det vi har ønsket og ofte forbedrer leveransen med profesjonelle verdiøkende innspill.

Vi i Tryg har jobbet sammen med teamet hos DataFactory siden 2018 og gleder oss til videre samarbeid.

Jannicke Nedregotten Hansen, Fagsjef Prospektering

Rocket Science of Marketing drifter kundesystemer som sørger for at kommunikasjonen mellom våre kunder og deres kunder er korrekt, med hensyn til innhold og timing.
Ut av denne kommunikasjonen kommer mye innsikt om kundeadferd, kjøpemønstre, etterspørsel mm. Denne innsikten gir høy verdi, og beriket med 3. parts data fra Data Factory heves verdien ytterligere. Takket være Data Factory kan vi kle på Innsikt som gjør at våre kunder forstår sine sluttkunder fullt ut. Slike data er viktigere enn noen gang for å kunne være relevant.
ROCS + Data Factory = Langsiktige og konstruktive kundeforhold

Cecilie Matheson, Kundestrategier

Vi tar data på alvor

Konkurranseutjevnende

For mange virksomheter vil automatisering og forbedring oppleves som svært krevende. Automatisering og bruk av data på en riktig måte krever teknologiske, juridiske og økonomiske ressurser. Dette krever kompetanse om de respektive data domenene hver enkelt åpen kilde representerer. Vår erfaring er at dette oppleves som en betydelig utfordring for mange virksomheter som ønsker å ta i bruk åpne offentlige data i tillegg til egne data.

Med Data Factorys kompetanse og produkter tar vi derfor en aktiv rolle i å konkurranseutjevne forholdet mellom resurs -svake/-sterke virksomheter som ønsker å ta denne type data i bruk for å effektivisere sine forretningsprosesser.

Informasjonssikkerhet

En av de største hindringene for den digitale utviklingen i Norge er at det er for lav kompetanse innenfor fagområdet informasjonssikkerhet, og hvordan digitale tjenester kan innebære en sikkerhetsrisiko. Data Factory vil som databehandler ta ned denne sikkerhetsrisikoen med å tilby markedet produkter som transporterer, kobler, verifiserer, korrigerer, endrer, minimerer og lagrer data sikkert og lovlig.

Data Factory sin rolle vil være å legge til rette for at virksomheter som ønsker å anvende åpne kilder kan gjøre dette i visshet om, at dette gjøres med høy grad av sikkerhet for at data blir behandlet korrekt i et sikkert miljø og at den registrertes personvern blir ivaretatt på en best mulig måte.

Kostnadseffektivt

For mange virksomheter vil det av flere grunner være for krevende å anvende data fra åpne kilder. Data Factory vil med sitt tilbud av tjenester kunne tilby alle typer virksomheter tilgang til de fleste åpne data kilder basert på formålet virksomhetene skal anvende data til – «one stop shopping». Virksomheter vil få en enkel, rask (kort ledetid) og sikker tilgang til data og opplysninger av høy kvalitet – gjerne ved bruk av API.

Dette vil for virksomheter oppleves som en meget kostnadseffektiv metode for å få tilgang til data på.

Vi tar data på alvor

Konkurranseutjevnende

For mange virksomheter vil automatisering og forbedring oppleves som svært krevende. Automatisering og bruk av data på en riktig måte krever teknologiske, juridiske og økonomiske ressurser. Dette krever kompetanse om de respektive data domenene hver enkelt åpen kilde representerer. Vår erfaring er at dette oppleves som en betydelig utfordring for mange virksomheter som ønsker å ta i bruk åpne offentlige data i tillegg til egne data.

Med Data Factorys kompetanse og produkter tar vi derfor en aktiv rolle i å konkurranseutjevne forholdet mellom resurs -svake/-sterke virksomheter som ønsker å ta denne type data i bruk for å effektivisere sine forretningsprosesser.

Informasjonssikkerhet

En av de største hindringene for den digitale utviklingen i Norge er at det er for lav kompetanse innenfor fagområdet informasjonssikkerhet, og hvordan digitale tjenester kan innebære en sikkerhetsrisiko. Data Factory vil som databehandler ta ned denne sikkerhetsrisikoen med å tilby markedet produkter som transporterer, kobler, verifiserer, korrigerer, endrer, minimerer og lagrer data sikkert og lovlig.

Data Factory sin rolle vil være å legge til rette for at virksomheter som ønsker å anvende åpne kilder kan gjøre dette i visshet om, at dette gjøres med høy grad av sikkerhet for at data blir behandlet korrekt i et sikkert miljø og at den registrertes personvern blir ivaretatt på en best mulig måte.

Kostnadseffektivt

For mange virksomheter vil det av flere grunner være for krevende å anvende data fra åpne kilder. Data Factory vil med sitt tilbud av tjenester kunne tilby alle typer virksomheter tilgang til de fleste åpne data kilder basert på formålet virksomhetene skal anvende data til – «one stop shopping». Virksomheter vil få en enkel, rask (kort ledetid) og sikker tilgang til data og opplysninger av høy kvalitet – gjerne ved bruk av API.

Dette vil for virksomheter oppleves som en meget kostnadseffektiv metode for å få tilgang til data på.

Samarbeidspartnere