Live Select

Live Select gjør at du raskt og enkelt kan telle og trekke ut målgrupper/segmenter innenfor person- eller næringsadresser i vår web-applikasjon.  Du kan gjøre uttrekk og tellinger basert på Data Factory sine data/kilder og i tillegg stoppe mot dine egne kunder.

Live Select tilbyr også muligheter for å laste inn egne data slik at du bl.a. kan:

  • trekke ut «tvillinger» av dine beste kunder.
  • visualisere, beskrive og trekke ut segmenter innenfor egne data/kunderegistre.

Eksempler på seleksjonsmuligheter når du trekker ut Personer

  1. Det er f.eks. mulig å gjøre et geografisk utvalg med å benytte kart – polygon (tegnet), kjøretidsavstand (fra punkt til punkt) eller meter i omkrets (sirkel fra punkt)
  2. Alder, kjønn, flyttedatoer
  3. Innsiktsdata – demografi, økonomi, eierforhold (bolig, hytte, motorvogn)
  4. Reservasjonskoder – reservasjonsregisteret i Brønnøysund og direkte reservasjoner hos Data Factory

Eksempler på seleksjonsmuligheter når du trekker ut bedrifter

  1. Bransjer og nacekoder
  2. Beslutningstager – styreformann eller daglig leder
  3. Økonomiske tall
  4. Selskapsinfo som; Størrelse (Antall ansatte), etableringsdato