Adresselister og List Management

Velg rett målgruppe for dine salgskampanjer med hjelp fra Data Factorys Innsiktsdata. Gjennom Data Factorys omfangsrike prospektunivers hjelper vi deg å finne nye og lønnsomme kunder.

Vi hjelper deg med å finne riktige og relevante kunder til bruk i hele kanalmiksen. Du kan velge data for mer tradisjonelle kanaler som DM – postmarkedsføring og TM – telefonsalg, eller du kan motta data for å rette henvendelser til kunder gjennom sosiale kanaler som Facebook, Instagram, LinkedIn.

List Management – Data Factory kan håndtere all distribusjon av prospekter til deres salgspartnere og håndtere karantenetider, stopprutiner, mottak av respons for enkle analyse som sørger for kontinuerlig optimering av adressebruk.

Typiske leveranser:

  • Ringelister
  • DM Lister
  • Ferdigvaskede adresselister stoppet mot eget kunderegister.
  • Påføring av kontaktopplysninger før markedsaktiviteter.
  • List Management; Vi håndterer distribusjon av aktivitetslister til dine partnere og håndterer stoppfiler og karantenetider.
  • Lister til digitale kanaler (facebook, instagram mm)
  • Tvillinganalyser