Ajourhold – Live Monitor

Med Live Monitor kan Data Factory monitorere og kontinuerlig levere endringer  og vedlikeholde dine data. Du styrer selv hvilke data du vil monitorere og tjenesten fungerer for både person og bedriftsdata og gjerne en kombinasjon av disse. Du kan også inkludere eierforhold mot bil i en og samme løsning.

Live Monitor sikrer kontinuerlig høy kvalitet på dine data. Ved å etablere en Live Monitor løsning, får din bedrift daglige eventuelle endringer fra vår database. Live Monitor er helautomatisk via et api. Vi leverer også daglige flatfiler om man ønsker en filbasert leveranse mot et sftp område.

Live Monitor er fleksibelt i forhold til hvordan dere ønsker å motta endringene til deres datasett. Data Factory legger til rette slik at dere kan velge hvordan, hvor ofte og på hvilken måte mottak av data passer for deres data. Live Monitor passer for de bedriftene som er opptatt av datakvalitet i alle selskapets ulike forretningsprosesser og integreres gjerne mot kundens masterdatabase eller via deres systemleverandør.

Noen gevinster med Live Monitor:

  • Optimal distribusjon av pakker og post.
  • Bedre grunnlag for målrettet markedsføring mot eksisterende kunder.
  • Datainnsikt og gir et godt utgangspunkt for analyse og maskinlæring.
  • Oppdaterte og korrekte personopplysninger er et krav ihht. GDPR og løses med vasketjenester fra Data Factory

Vårt produkt Live Monitor inkluderer et omfattende rapporteringssystem som gir kunden innsikt i kvaliteten på dataene. Du mottar rapporter på hvilken informasjon som er verifisert, korrigert og/eller lagt til.