Ajourhold mot et modernisert Folkeregister

Data Factory har gjennom avtale med Skattedirektoratet mulighet til å bistå deg med å sikre oppdatering av ditt personregister mot et oppdatert og modernisert Folkeregister. Data Factory er en av fire leverandører som er valgt som distributør av nytt og modernisert Folkeregister.

I Norge har vi fått et modernisert Folkeregister som er tilpasset dagens løsninger og utviklet for å møte fremtidens behov. Løsningen har vært under utprøving i flere år – men er nå tilgjengelig for alle virksomheter som ønsker å oppdatere opplysninger i sine registre mot Folkeregisteret. Data Factory er, som 1 av 4 leverandører, valgt som Skattedirektoratets databehandler og distributør av et nytt og modernisert Folkeregister.

Avtalen Data Factory har med Skatteetaten omfatter leveranse av ajourholdtjenester til virksomheter som ikke har fødselsnummer i eget register, omtalt av Skattedirektoratet som Rettighetspakke privat virksomhet.  Gjennom ajourholdtjenestene vil vi løpende bistå med å oppdatere og kvalitetssikre våre kunders registre med de relevante endringene som er registrert i Folkeregisteret.

I forkant av et ajourhold mot Folkeregisteret vil det gjennomføres en innledende vask mot Folkeregisteret. I noen tilfeller vil treffprosenten i denne vasken ikke være tilfredsstillende. I disse tilfellene kan Data Factory bistå sine kunder med å øke treffprosenten, gjennom vårt produkt Live Update, gjennom mer spesialtilpassede prosesser, eller som databehandler for våre kunder dersom de har avtale med Skatteetaten om vask mot Folkeregisteret,. Dette vil sikre et best mulig resultat av det fremtidige ajourholdet.

Dersom din bedrift har egen avtale med Skattedirektoratet om å oppdatere dine registre mot Folkeregisteret, kan vi ta et totalansvar for dette, som din databehandler. Dette vil være aktuelt for alle som ikke har avtale om Rettighetspakke privat virksomhet med Skattedirektoratet.

For ajourhold mot et modernisert Folkeregister kan Data Factory bistå som:

  • På vegne av Skatteetaten levere ajourholdtjenester mot Folkeregistret for kunder som ikke har behandlingsgrunnlag til å benytte fødsels- og/eller d-nummer
  • Som våre kunders databehandler bistå med øvrig oppdatering og vask mot Folkeregistret

Supportskjema for Oppdatering mot Folkeregisteret

Har du spørsmål til Data Factory vedrørende Oppdatering mot Folkeregisteret, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjema, så kontakter vi deg så fort vi kan.

"*" obligatorisk felt

Data Factory AS

Youngstorget 3, 0181 Oslo
Inngang Pløens gate

Vis i kart
Postadresse

Data Factory AS
Youngstorget 3
0181 Oslo
+47 400 00 284

Jon Christian Amble

Daglig leder