Våre produkter

Data Factory kobler og sammenstiller data fra mange offentlige og private kilder og tilgjengeliggjør disse data for våre kunder via våre produkter.

Gjennom våre produkter hjelper vi våre kunder med å identifisere, verifisere, kvalitetssikre og korrigere kundens egne data. I tillegg kan vi tilføre data dersom kunden ønsker og har hjemmel til dette. Data Factorys produkter kan benyttes inn i våre kunders interne saksbehandling, til å trekke ut prospekter/leads for markedskampanjer, bistå med analyse og markedsføring og våre data kan være med å sikre overholdelse av lovkrav.

Live.datafactory.online er Data Factorys egen kundeportal der våre kunder får tilgang til sine løsninger og sine rapporter. Portalen dekker våre produkter; Live Search, Live Update og Live Monitor.

Alle produktene er fleksible i forhold til hvordan du som kunde ønsker å motta data og endringer. Data Factory legger til rette slik at dere som kunde kan velge hvordan, hvor ofte og på hvilken måte dere mottar data fra oss – vi leverer daglige endringer både via API og via flatfiler..

Våre produkter inkluderer et omfattende rapporteringssystem som gir innsikt i kvaliteten på dataene -både dine egne data og data som er mulig å kjøpe ut som tillegg.

Alle våre Live-produkter inneholder både personlig informasjon og forretningsinformasjon.